OM SCANTECH INDUSTRIER

 

Scantech Industrier AS er organisert i en konsernstruktur, med to salgsselskaper Scansense AS og Scanmar AS i gruppen. Konsernet har felles FoU avdeling, logistikk og produksjonsavdeling, i tillegg til administrasjon/økonomifunksjon og QHSE.Salgsselskapene har egne produktporteføljer som er utviklet og produseres internt i konsernet. Selskapet forvalter teknologiske interesser innen fangstkontrollsystemer, sensorteknologi, innstøpningsteknologi, hydroakustikk, lastmålinger, system-software, uP-software, batteriteknologi, materialteknologi og -strukturer. Konsernet yter tjenester som spenner fra design, testutvikling, prototyping, elektromekanisk sammenstilling, systemintegrasjon, industrialisering og produksjon. Selskapet yter også ettermarkedstjenester for egne produkter

 

EIERSKAP OG INTERESSEPARTER

 

Scantech Industrier AS har en konsernbasert struktur med følgende datterselskaper: Scanmar AS, Scansense AS, Markebo industribygg AS.
Scantech Industrier AS er 100% eid av Scantech AS.

Scanmars fangstkontrollsystemer kjennetegnes av avansert teknologi og høy kvalitet, og siden 1980 har vi investert 400 millioner norske kroner i utvikling av robuste, pålitelige og innovative produkter

Over mer enn 30 år har ScanSense utviklet seg til å bli en stor global produsent av ulike sensorer til tekniske utfordrende forhold.

Åsgårdstrandsveien 359,
3179 ÅSGÅRDSTRAND, Norway
P: + 47 33 36 30 00
mail@scantech.no